Vejledningsaktiviteter i 8. klassse

Students outside college

Forældremøde

UU-vejleder deltager i forældremøde og orienterer om UU og ungdomsuddannelser.

Introduktionskurser

I 8. klasse deltager alle elever i introduktionskurser i henholdsvis 2 og 3 dage på to forskellige ungdomsuddannelser. Skole og UU samarbejder om forberedelse og efterbehandling af introduktionskurserne.

I videoen kan du se, hvordan du tilmelder dig introkurserne.

Uddannelsesaften

I efteråret inviterer UU elever og forældre til uddannelsesaften, hvor vejledere fra ungdomsuddannelserne informerer og fortæller om de forskellige uddannelser.

Kollektiv vejledning

Alle elever vil modtage kollektiv vejledning. I den kollektive vejledning vil eleverne bl.a. blive orienteret omkring uddannelsesstsytemet, herunder sammenhængen mellem uddannelse og job samt få introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og eVejledningen mm.

Gruppe- og individuelvejledning for ikke uddannelsesparate elever

Gruppevejledning og individuel vejledning gives til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. UU tilrettelægger vejledningen på en måde, der tager udgangspunkt i denne elevgruppes særlige behov for vejledning. I tilrettelæggelsen vurderer UU konkret, hvordan gruppevejledning og individuelvejledning kan supplere hinanden.