Vejledningsaktiviteter 9. klasse

Male and female college students sitting on stairsErhvervspraktik

Et tilbud til de elever, der er uafklarede, så de får mulighed for at blive mere afklarede i forhold til deres uddannelses- og erhvervsønsker. Der er flere muligheder for at komme i praktik – se mere her

Brobygning for ikke uddannelsesparate elever

På 9. klassetrin er det frivilligt at deltage i et brobygningsforløb (2-5 dage) for elever, der har brug for mere afklaring af kommende uddannelsesvalg.

Brobygning er et undervisnings- og vejledningsforløb, der giver indsigt i den pågældende uddannelses indhold, de metoder der anvendes, og de krav der stilles i uddannelsen.

Skolens leder fastsætter omfanget af brobygningen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Uddannelsesaften

I efteråret inviterer UU elever og forældre til uddannelsesaften, hvor vejledere fra ungdomsuddannelserne informerer og fortæller om de forskellige uddannelser.

 

Tilmelding til ungdomsuddannelserne

Senest 1. marts skal eleverne have udfyldt uddannelsesplanen. Det sker på www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen gælder både som ansøgning til ungdomsuddannelse, som tilmelding til 10. klasse og som oplysning om, hvad den unge er i gang med indtil det 18. år.

Tilmelding for uddannelsesparate elever

For uddannelsesparate elever er det forældrenes ansvar, at uddannelsesplanen bliver udarbejdet og gjort færdig inden den 1. marts. Når uddannelsesplanen er færdiggjort, skal den underskrives, inden den afsendes. Som forælder underskriver man med NemID og eleven underskriver ved at  logge ind med sit UNI-login.

Tilmelding for ikke uddannelsesparate elever

Hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat, er det UU, der har ansvaret for, at den unge udarbejder en uddannelsesplan, og at den bliver afsendt. Forældre samt eleven skal underskrive planen, og det samme skal UU-vejlederen.

Mentor

Elever der skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelse, kan tildeles en mentor af UU.

Målet med mentorordningen er at støtte eleven i perioden frem til afslutningen af 9. klasse og i begyndelsen af ungdomsuddannelsen.