Vejledningsaktiviteter 7. klasse

Teenagers isolated on whiteI løbet af 7. klasse vil eleverne modtage kollektiv vejledning. UU-vejlederne kommer rundt i klasserne og præsenterer eleverne for – hvad er ungdommens uddannelsesvejledning og hvad kan man bruge en UU-vejleder til? De vil blive introduceret til uddannelsessystemet, og der vil blive informeret omkring vejledningsværktøjer, som kan være til stor hjælp, når der skal drøftes valg af uddannelse. I slutningen af 7. klasse påbegyndes arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering, og eleverne vil blive introduceret til begrebet og de forudsætninger, der skal være opfyldt for at blive erklæret uddannelsesparat i 8.klasse.