Vejledningsaktiviteter 10. klasse

preview_COLOURBOX1240770Forældremøde

UU-Vejlederen deltager i forældremøder ved skoleårets begyndelse.

Brobygning

Brobygning til ungdoms-uddannelserne er obligatorisk i henholdsvis 2 og 3 dage. Eleverne besøger 2 forskellige ungdomsuddannelser.

Erhvervspraktik

Et tilbud til de elever, der er uafklarede, så de får mulighed for at blive mere afklarede i forhold til deres uddannelses- og erhvervsønsker.

Uddannelsesaften

I efteråret inviterer UU elever og forældre til uddannelsesaften, hvor vejledere fra ungdomsuddannelserne informerer og fortæller om de forskellige uddannelser.

Vejledningssamtaler

For elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate, vil der være en særlig vedledningsindsats, herunder gruppe- og individuelle vejledningssamtaler efter behov.

Tilmelding til ungdomsuddannelserne

Senest 1. marts skal eleverne have udfyldt uddannelsesplanen. Det sker på www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen gælder både som ansøgning til ungdomsuddannelse og som oplysning om, hvad den unge er i gang med indtil det 18. år.

Tilmelding for uddannelsesparate elever

For uddannelsesparate elever er det forældrenes ansvar, at uddannelsesplanen bliver udarbejdet og gjort færdig inden den 1. marts. Når uddannelsesplanen er færdiggjort, skal den underskrives, inden den afsendes. Som forælder underskriver man med NemID og eleven underskriver ved at  logge ind med sit UNI-login.

Tilmelding for ikke uddannelsesparate elever

Hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat, er det UU, der har ansvaret for, at eleven udarbejder en uddannelsesplan, og at den bliver afsendt. Forældre samt eleven skal underskrive planen, og det samme skal UU-vejlederen.

Hvis eleven er vurderet ikke uddannelsesparat til en af de ungdomsuddannelser, hun/han har ønsket i uddannelsesplanen, kan man som forælder anmode om en revurdering. Det skal angives i uddannelsesplanen og herefter sender UU-vejlederen senest 15. marts uddannelsesplanen til den uddannelsesinstitution, der er prioriteret højest i den unges uddannelsesplan.

Læs mere om revurdering af uddannelsesparathed her.

 

Mentor

Elever der skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelse, kan tildeles en mentor af UU.

Målet med mentorordningen er at støtte eleven i perioden frem til afslutningen af 10. klasse med henblik på, at den unge efterfølgende starter på en ungdomsuddannelse.