Ungdomsuddannelserne 2018

Uddannelseshæfte 2018

I hæftet kan du læse nærmere om de forskellige ungdomsuddannelser, der tilbydes i Region Midtjylland

Du finder information om
Erhvervsuddannelser, EUX, Produktionsskoler, STU, EGU her:

Uddannelseshæfte 1

Og om de gymnasiale uddannelser her:

Uddannelseshæfte 2