Uddannelsesparathed

Are you ready clock

Uddannelsesparatheds-vurdering i 8. klasse

Processen omkring uddannelsesparathed påbegyndes pr. 1. december i 8. klasse og fortsætter i 9. og eventuelt 10. klasse.

Vurderingen skal b.la. medvirke til, at den unge får den faglige støtte og vejledning, hun/han skal bruge for at blive parat til en ungdomsuddannelse efter skolen.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en vurdering af, om den unge har de nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, eller om den unge har særlige udfordringer, der skal arbejdes med, inden hun/han eventuelt bliver parat.

 

I 8. klasse bliver man uddannelsesparathedsvurderet ud fra følgende kriterier:

  • Den unge har et karaktergennemsnit, der er mindst 4.0
  • Den unge har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse
  • Lærerne vurderer den unges personlige og sociale forudsætninger på baggrund af fastsatte kriterier som bl.a. motivation for uddannelse og mødestabilitet.
  • Vurderingen vil fremgå af elevplanen.

 

Ikke uddannelsesparat

Hvis den unge har under 4.0 i gennemsnit af standpunktskaraktererne, eller hvis vurderingen ud fra elevplanen er, at hun/han har personlige og/eller sociale udfordringer, der skal arbejdes med, bliver hun/han ikke vurderet uddannelsesparat i første omgang. Så skal UU-vejlederen foretage uddannelsesparathedsvurderingen i samarbejde med skolen.

UU-vejlederen foretager en samlet vurdering af den unges faglige, sociale og personlige forudsætninger og vurderer på den baggrund, om hun/han kan blive uddannelsesparat efter 9. klasse og gennemføre den ønskede ungdomsuddannelse uden at have behov for en særlig målrettet indsats. Vurderingen resulterer i, at den unge vurderes uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat.

Hvis UU-vejlederen vurderer den unge ikke-uddannelsesparat, aftaler skolen, forældre og UU-vejlederen i samarbejde, hvad der skal sættes i værk for så vidt muligt, at gøre den unge uddannelsesparat ved grundskolens afslutning.

Læs mere om uddannelsesparthed i 9. og 10. klasse