STU

Hands on blue sky background

STU er en forkortelse  for Særligt Tilrettelagt Uddannelse

 

Om STU

Uddannelsen retter sig mod unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse. Heller ikke selv om der tilbydes støtte eller særlig tilrettelagt undervisning. Uddannelsen er treårig, på fuld tid og gratis for den unge. Uddannelsen tilrettelægges ud fra den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesse.

 

Optagelse på STU 

Du har mulighed for at blive optaget på en STU-uddannelse, når du har færdiggjort grundskolen og starter på forløbet inden du er 25 år.

Er du interesseret i en STU-uddannelse, skal du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU skal vurdere om du tilhører målgruppen og kan tilbydes en STU-uddannelse. Selve uddannelsesforløbet skal planlægges sammen med dig og din STU vejleder og godkendes i kommunen. Er du under 18 år, skal dine forældre være med og sige god for planen.

 

Ansøgningsfrister

For at dit ønske om optagelse på STU pr. 1. august kan nå at blive grundigt behandlet og vurderet, skal din ansøgning være UU i hænde senest d. 15. marts og gerne så hurtigt som muligt.

Ønsker du STU pr. 1. februar, skal din ansøgning være UU i hænde senest d. 15. september og gerne så hurtigt som muligt.