Støttemuligheder

På ungdomsuddannelserne findes der en række forskellige støttemuligheder og hjælpeforanstaltninger.

Specialpædagogisk støtte (SPS) kan gives på ungdomsuddannelserne i forbindelse med forskellige udfordringer, som eksempelvis ordblindhed, syns- eller hørevanskeligheder og psykiske vanskeligheder.

Du kan læse mere på www.spsu.dk og kontakte din uu-vejleder med henblik på en nærmere dialog herom. Det er vigtigt, at vanskelighederne beskrives i den unges uddannelsesplan, hvis der er behov for SPS.

Det er uddannelsesstedet, der ansøger om SPS.

På ungdomsuddannelserne er der ofte tilknyttet elevcoaches, mentorer, vejledere og psykologer, der på forskellig vis kan støtte med såvel fastholdelse i uddannelse og gennemførelse heraf. Kontakt den konkrete ungdomsuddannelse for nærmere information omkring, hvilke konkrete støttemuligheder der tilbydes.