Specialvejledning

Vi tilbyder UU-vejledning til børn og unge med særlige behov, dvs. børn og unge der ikke direkte kan profitere af det almindelige uddannelses-system til de er fyldt 25 år.

 

Opgaver

Rådgive og vejlede børn/unge med særlige behov og deres forældre om uddannelse og arbejde, herunder:

 

  • I samarbejde med UU-vejlederne på skolerne gennemføre uddannelses-samtaler.
  • I samarbejde med UU-vejlederen vejlede om og formidle forskellige former for praktik, udskolingsbesøg, virksomhedsbesøg og præsentationskurser.
  • Bistand ved henvendelse til socialforvaltning og andre.
  • Samarbejde med UU-vejlederne på skolerne om specielt tilrettelagt undervisning om erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold.