Mentorordning

Elever der skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelse, kan tildeles en mentor af UU.

Målet med mentorordningen er at støtte eleven i perioden frem til afslutningen af 9. eller 10. klasse med henblik på, at den unge efterfølgende starter på en ungdomsuddannelse.