Kombineret ungdomsuddannelse, KUU

Hvad er KUU?

Kombineret ungdomsuddannelse – KUU – er en toårig ungdomsuddannelse, som er henvendt til unge, der ikke har forudsætningerne for at gå i gang med en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse.

KUU-uddannelsen er målrettet det lokale arbejdsmarked og udløser titlen erhvervsassistent. Uddannelsen giver direkte adgang til et job eller til at læse videre på en
anden ungdomsuddannelse.

Teenagers isolated on white

 

Målgruppe

For at begynde på KUU skal den unges UU-vejleder vurdere, om den unge er omfattet af målgruppen.

Derudover skal den unge:

  • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
  • være under 25 år
  • være motiveret for at tage en uddannelse
  • ikke have forudsætningerne for at påbegynde en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse

Kombineret ungdomsuddannelse er ikke tiltænkt unge, der skønnes at have de faglige, sociale og personlige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en anden ungdomsuddannelse, men som blot er uafklarede i forhold til, hvilken erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, der er den rette for dem.

 

Optagelse

Kontakt din UU-vejleder om uddannelsen er en mulighed for dig. Der er et begrænset antal pladser, så der er ingen garanti for optagelse. Der er uddannelsesstart august eller januar.

 

Økonomi 

Undervisningen er gratis, og der er mulighed for SU fra du fylder 18 år.

 

Uddannelsessted

Den kombinerede ungdomsuddannelse i Favrskov foregår i samarbejde med Norddjurs, Syddjurs og Randers kommune og uddannelsen kan tages på:

Randers produktionshøjskole, Produktionsskolen Mimers Brønd, Favrskov Produktionsskole, Produktionshøjskolen Djursland og Grenaa Produktionsskole

 

Læs mere om KUU her: Kom.Ung