Introkurser/brobygning

Introduktionskurser i 8. klasse

På 8. klassetrin er det obligatorisk for alle elever at deltage i henholdsvis 3 og 2 dages introduktionskursus på to forskellige ungdomsuddannelser. Et introduktionskursus er et undervisnings- og vejledningsforløb, hvor eleven introduceres for de to valgte ungdomsuddannelser. Kurset giver indsigt i de pågældende uddannelsers indhold, de metoder der anvendes og de krav, der stilles i uddannelserne. Mindst et af forløbene skal være på en erhvervs- eller erhvervsgymnasial uddannelse.

Introduktionsforløbene finder sted i perioden februar-marts, men allerede i oktober/november vil klassen få besøg af UU-vejlederen, der introducerer til ungdomsuddannelserne og hjælper med tilmeldingen.

Se video om tilmelding her:

Du kan læse nærmere beskrivelser om de enkelte kursusforløb på www.brobygning.net

Brobygning i 9.klasse

Brobygningsforløbet i 9. klasse er kun for ikke uddannelsesparate elever. Det er obligatorisk at deltage og er en del af den indsats, som skal hjælpe den unge til at blive uddannelsesparat. Brobygningen er af 2-10 dages varighed og kan foregå på en erhvervs- eller en gymnasial uddannelse.

Brobygning i 10. klasse

I 10. klasse er det obligatorisk at deltage i brobygning. Eleverne skal besøge to forskellige ungdomsuddannelser i henholdsvis 2 og 3 dage. Kurset giver indsigt i de pågældende uddannelsers indhold, de metoder der anvendes og de krav, der stilles i uddannelserne. Mindst et af forløbene skal være på en erhvervs- eller erhvervsgymnasial uddannelse.