Til forældre

Som forældre har I stor indflydelse på jeres børns uddannelsesvalg. Her har vi samlet nyttige links og dokumenter, der kan bruges, når I skal hælpe jeres søn/datter med valg af ungdomsuddannelse.

UddannelsesGuiden:ugforside

På UdannelsesGuiden kan I bl.a. få idéer til, hvordan I inspirerer og støtter jeres barns valg af uddannelse, overblik over ungdomsuddannelser, adgangskrav, uddannelsesparathedsvurdering mm. Se mere her 

 

Evejledningenevejledning

Evejledningen er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. Vejledningen foregår via chat, telefon og mail og har tilbud om digitale møder med aktuelle temaer. Se mere her.

 

Uddannelsesvejledning

Du kan læse mere om uddannelsesvejledning på 8. og 9. årgang:

8. årgang

9. årgang

 

Uddannelsespligt 15-17 årige

Alle 15-17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, som sigter mod, at den unge kan gennemføre en uddannelse.

UU skal føre tilsyn med, at denne pligt overholdes. Du kan altid ændre din uddannelsesplan, men du og dine forældre skal samarbejde med UU om, at det, der er aftalt, bliver overholdt.
Udover uddannelse kan pligten fx. opfyldes således:

Produktionsskole, højskole, sprogskole, arbejde, særlige forløb, aftalt med UU.

Mere om uddannelsespligt for 15-17 årige

 

Uddannelsesparathed

Læs mere om uddannelsesparathed her

 

Tilmelding til ungdomsuddannelse/10.klasse

Der er sidste frist for tilmelding til ungdomsuddannelserne/10.klasse d. 1. marts 2016. Det hele foregår digitalt via www.optagelse.dk.

 

For unge, der har forladt grundskolen og søger optagelse på ungdomsuddannelse, søges ligeledes via www.optagelse.dk