Erhvervspraktik

Formålet med erhvervspraktik er at give elever i 9.klasse og 10.klasse en mulighed for at blive mere afklaret i forhold til deres uddannelses- og erhvervsønsker.

 

Der er to måder at komme i praktik på:

 

 • Du finder selv en praktikplads:
  Du udfylder skemaet ved at klikke her:
   Skema til selvvalgt praktik 
  Du betaler selv for eventuelle transportudgifter.

 

 • Du vælger temapraktik (se listen herunder).
  Disse praktikforløb koordineres af UU.
  Du betaler selv for eventuelle transportudgifter.
  Du udfylder skemaet Temapraktik her:Temapraktikskema

 

Når du skal i praktik, gør du sådan:

 1. Snak med din lærer og dine forældre om, hvornår du kan komme i praktik
 2. Hvis du vil i erhvervspraktik, skal du finde en praktikplads
 3. Hvis du vil i temapraktik, skal du kontakte din uu-vejleder
 4. Udfyld praktikskema til erhvervs- eller temapraktik
 5. Skriv personlig ansøgning (kun temapraktik)
 6. Få underskrifter fra forældre og lærer
 7. Mail papirerne til live@favrskov.dk eller aflever det til din uu-vejleder.

 

TEMAPRAKTIK

Skorstensfejer
 • Praktik hele året
 • Ingen ansøgningsfrist
 • Eleven sender sin ansøgning direkte til Skorstensfejerlauget
 • Her kan du læse lidt om faget: Uddannelsen
 • Her har du kontaktinformationer: Skorstensfejer i Hammel
 • Hvis du får praktikken, skal du sende Temapraktikskemaet til UU, så du er forsikret under praktikken.
Dansk Byggeri
 • Praktik hele året
 • Ingen ansøgningsfrist
 • Eleven sender sin ansøgning direkte til den enkelte virksomhed.
 • Her kan du læse lidt om skolepraktik hos Dansk Byggeri: Skolekontakt
 • Her har du kontaktinformationer: Virksomhedsbanken
 • Hvis du får praktikken, skal du sende Temapraktikskemaet til UU, så du er forsikret under praktikken.

 

Grundfos
 • Grundfos afholder praktikker i ugerne 46 – 47 og 10 – 11
 • Værktøjsmager – Elektronikfagtekniker – Automatiktekniker –
 • Industritekniker – Plastmager – Klejnsmed – Lageroperatør og logistik –
 • Datatekniker – IT-supporter – Gastronomikok og cater
 • Eleven sender sin ansøgning til Grundfos senest uge 41 (til uge 46-47)    eller uge 5 (til uge 10 -11)
 • Læs om praktik på Grundfos her: Information om erhvervspraktik 
 • Hvis du får praktikken, skal du udfylde Temapraktikskemaet til UU, så du er forsikret under praktikken (findes øverst på siden).

Dansk skuespillerkatalog

 • Praktik som skuespiller
 • Eleven sender sin ansøgning direkte til Dask-online.dk
 • Løbende ansøgning, men sidste frist senest d. 1. maj 2019.
 • Se beskrivelse af praktikken og krav til eleven her: Dask-online.dk
 • Hvis du får praktikken, skal du sende Temapraktikskemaet til UU, så du er forsikret under praktikken.

 

Filuren (Teater)

 • OBS, Praktikken er aflyst i 2018/2019
 • Eleven sender sin ansøgning direkte til Filuren
 • Se beskrivelse af praktikken/krav til eleven her: Beskrivelse og krav – Filuren
 • Hvis du får praktikken, skal du sende Temapraktikskemaet til UU, så du er forsikret under praktikken.

 

Ingeniørhøjskolen

 • Praktik i uge 03, 2019
 • Eleven sender sin ansøgning direkte til Ingeniørhøjskolen
 • Ingeniørhøjskolen skal have din ansøgning senest d. 1. december 2018.
 • Se mere om forløb og ansøgningsproces her: Erhvervspraktik på ingeniørhøjskolen
 • Hvis du får praktikken, skal du sende Temapraktikskemaet til UU, så du er forsikret under praktikken (findes øverst på siden).

 

Aarhus Universitet

 • Praktik i uge 03, 2019
 • Eleven sender sin ansøgning direkte til Aarhus Universitet
 • Universitetet skal have ansøgningen senest d. 1. december 2018.
 • OBS: Du skal vedlægge din lærers anbefaling i denne ansøgning.
 • Se beskrivelse af forløbet her: Beskrivelse – Århus Universitet
 • Udfyld ansøgningsskema her: Ansøgning – Århus Universitet

 

Sygehuspraktik Aarhus Universitetshospital (to forskellige)

Sygehuspraktik Aarhus UniversitetshospitalEUD

 

DR

 • Praktikken kommer til at ligge i oktober 2018
 • Eleven sender sin ansøgning direkte til DR
 • Se mere om forløb og ansøgningsproces her: Praktik – DR
 • Hvis du får praktikken, skal du udfylde Temapraktikskemaet til UU, så du er forsikret under praktikken (findes øverst på siden).

 

TV2 Østjylland

 • Praktikken kommer til at ligge i 2019 (hold øje med hjemmesiden)
 • Eleven sender sin ansøgning direkte til TV2 Østjylland
 • Se mere om forløb og ansøgningsproces her: Praktik – TV2
 • Hvis du får praktikken, skal du også udfylde Temapraktikskemaet til UU, så du er forsikret under praktikken (findes øverst på siden).

 

Forsvaret

 • Du skal være fyldt 15 år, før du kan komme i denne praktik.
 • Der er flere praktikuger i løbet af skoleåret.
 • Send din personlige ansøgning samt Temapraktikskemaet til din UU-vejleder eller til live@favrskov.dk, så det er UU i hænde senest 6 uger før du ønsker at komme i praktik.
 • Krav til eleven – Forsvaret
 • Beskrivelse