Er du 15-17 år ?

15-17 årige har pligt til uddannelse eller lignende

Alle 15-17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, som sigter mod, at den unge kan gennemføre en uddannelse.

Group Of Five Young Children Jumping In Studio

UU skal føre tilsyn med, at denne pligt overholdes. Du kan altid ændre din uddannelsesplan, men du og dine forældre skal samarbejde med UU om, at det, der er aftalt, bliver overholdt.
Udover uddannelse kan pligten fx. opfyldes således:

Produktionsskole, højskole, sprogskole, arbejde, særlige forløb, aftalt med UU.