Elev i 7-10. klasse

Vejledningen i grundskolen

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Favrskov varetager vejledningen på skolerne i Favrskov. Vi har et korps af dygtige vejledere, der støtter elevernes i den proces, det er, at træffe et uddannelsesvalg i overensstemmelse med interesser, evner og muligheder.

Der er kollektiv vejledning til alle elever i 7-10. klasse. Vejledningen skal bygge ovenpå den viden og de færdigheder, som eleverne bl.a. har tilegnet sig gennem det obligatoriske emne “Uddannelse og Job”. For de elever,Students and tutor in class der pr. 1 december i 8. klasse vurderes ikke-uddannelsesparate, vil der være en særlig vejledningsindsats med gruppe og individuelt baserede aktiviteter.

Du kan under denne menu læse mere omkring de kollektive vejledningsaktiviteter på de enkelte klassetrin.