EGU

EGU er en forkortelse for ErhvervsGrundUddannelse – det er en kort praktisk uddannelse.

Om EGU

EGU er en individuelt tilrettelagt kompetencegivende uddannelse for unge under 30 år, derpreview_COLOURBOX9344391 varer 2 (højst 3) år.

EGU er en vekseluddannelse med stor vægt på praktikdelen, hvor minimum 20 uger og maksimum 40 uger er skoleundervisning, og resten af uddannelsen afvikles, som et eller flere praktikforløb.

Målet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der kan føre til ansættelse eller til, at den unge fortsætter i anden uddannelse.

 

Optagelse på uddannelsen

En forudsætning for optagelse på EGU er, at den unge ikke er klar til at starte på en ordinær uddannelse.

 

En EGU-elev er mellem 16 og 30 år og skal:

  • have gennemført de 9 års undervisningspligt
  • være afklaret om erhvervsvalg
  • kunne møde til tiden og være stabil
  • kunne arbejde 37 timer om ugen
  • være indstillet på et 2-årigt uddannelsesforløb

 

Sammen med vejleder fra UU skal der udfyldes et indstillingsskema, som sendes til EGU vejlederen.